Browsing: Xe Khách

Chắc hẳn ai cũng đã vài lần đi xe khách vì sự thuận tiện của nó, xe khách thường xe dành cho những người đi gần ví dụ từ tỉnh thành này sang tỉnh thành kia. Xe khách cũng không hề cập dập như loại phương tiện khác khi không cần đặt vé từ lâu.